Skill fejlesztés

Surgical Society

A Surgical Society egy diákok által, diákok számára létrehozott szervezet, amelynek célja a sebészeti szakterületek iránt érdeklődők támogatása. Szeretnék gyakorolni és tökéletesíteni a leendő sebészek számára szükséges gyakorlati készségeket, valamint felkelteni az érdeklődést és bővíteni tudásukat a sebészet területén. A foglalkozások angol nyelven zajlanak.

Emergency Society

Szintén egy diákok által, diákok számára létrehozott szervezet, amelynek célja az intenzív terápia iránt érdeklődők támogatása. A leginkább előtérbe helyezett témakörök között szerepel a vérvétel, a kanülálás, a katéterezés és a légútkezelés gyakorlati alapismereteinek oktatása is. A foglalkozások angol nyelven zajlanak.

Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ

Fő feladata a graduális és posztgraduális képzésben résztvevő orvostanhallgatók és orvosok manuális készségeinek fejlesztése. A működés során egyaránt feladata a kötelező, elektív, fakultatív kurzusok megtartása, valamint a külső partnerek képzési igényeinek megvalósítása is.

POTE Debate Club

Egy vitaközösség, melynek célja, hogy teret adjon a pécsi medikusoknak vitakészségeik fejlesztésére. A vitaformátumokat és eszközöket olyan témákon keresztül gyakorolják, melyek érintik jelen medikuslétünk hétköznapjait, vagy jövőbeni orvosi hivatásunk konfliktusos kérdéseit. A Debate Club alkalmai kéthetente szerveződnek, melyekről közösségi média oldalaikon lehet tájékozódni.