Szakkollégium

Romhányi Szakkollégium

A felsőoktatást kiegészítő képzést folytató intézmény. Tevékenysége során kiemelt jelentőséget tulajdonít a tudományos műveltségnek, a céltudatos karrierépítésnek, a szakmaspecifikus képességek építésének, az anyanyelvi készségnek, az idegennyelv-ismeretnek, a vitakészség és az orvosi empátia fejlesztésnek. Szolgáltatásokkal, technikai eszközökkel igyekszik segíteni tagjai művelődését, tudományos tevékenységét, testi és lelki egészségét, valamint közösségi életét.

Cholnoky Szakkollégium

A Gyógyszerésztudományi Kar szakkollégiuma fő feladatának tekinti a tehetségük, szorgalmuk és személyes készségeik alapján arra érdemes gyógyszerész és biotechnológus hallgatók felvételét a Szakkollégiumba, majd tagjainak támogatását abban, hogy az elsajátított gyógyszerészi és biotechnológia tudás segítségével tudományáguk formálóivá válhassanak nemzetközi szinten is.