Kutatás és Oktatás

Tudományos Diákkör

Egyetemünk és Karunk egyik legfontosabb tudományos értékteremtő szervezete. Keretében a graduális képzés hallgatói közvetlenül vesznek részt intézeteink, tudományos műhelyeink kutatómunkájában. Megmérettetésére is nyílik lehetőség házi és országos TDK konferenciákon. Utóbbin Karunk hallgatói hagyományosan nagy sikerrel szerepelnek.

Kapcsolattartó: Bodó Angelika

Demonstrátori Diákkör

A tevékenység keretében a graduális képzés hallgatói közvetlenül vesznek részt intézeteink, klinikáink oktató munkájában. A demonstrátori munka ismétlés, megerősítés révén elmélyíti az egyéni tanulmányokat és inspiráló az oktatott hallgatók számára is, akik így nem csak a gyakran idősebb generációhoz tartozó oktatótól, hanem hallgatótársaiktól hallják a tantárggyal kapcsolatos információkat.