Jelenlét, késés, hiányzások, pótlás

  • az óralátogatásról:
  • kiscsoportos foglalkozásokat csak az látogathatja, aki az adott gyakorlati kurzust a Neptunban felvette
    • a félév során a kurzusokon az óralátogatás kötelező
    • a gyakorlatvezető (és egyes tárgyaknál az előadást tartó oktató) jogosult katalógust (jelenléti ívet) vezetni a megjelenésről
    • az órai késéseket az intézetek eltérően kezelik – a gyakorlatvezető ad felvilágosítást általában az első órán ezzel kapcsolatban
  • a vizsgakurzusra feliratkozott hallgató a tárgykurzus foglalkozásait nem látogathatja