Tárgykurzus vs. vizsgakurzus

 • a kurzusok óratartás szempontjából lehetnek tárgykurzusok (óralátogatási kötelezettséggel) és vizsgakurzusok (csak vizsgalehetőséggel)
 • a tantervben előírt tárgyak tárgykurzus(ok) felvételével teljesíthetők a félévek során
  • a tantárgy a tananyagot magát, a kurzus az elsajátítás segítésére létrejött alkalom-csoportot (időpont, helyszín, oktató) jelenti
 • amennyiben a hallgató adott félévben a tárgyat nem teljesítette, a következő olyan félévben, amikor a tárgyat TÁRGYKURZUS formájában meghirdetik, felveheti újra a tárgyat
  • ebben az esetben azonban a tárgy kurzusait újra teljesítenie kell, az óralátogatás illetve félév közben előírt feladatok teljesítése alól felmentés nem adható, még akkor sem, ha előző félévben a félévzáró aláírást már megszerezte
 • amennyiben adott félévben a félévzáró aláírást sikerült megszerezni, azonban a vizsgát nem tudta abszolválni a hallgató, a következő olyan félévben, amikor a tárgyat VIZSGAKURZUS formájában meghirdetik, a hallgató felveheti a tárgyat a vizsgakurzussal
  • ekkor óralátogatásra nincs joga, de a vizsgalehetőségeit a vizsgakurzushoz kiírt vizsgaidőpontokon használhatja
  • a vizsgakurzus meghirdetési féléve eltérhet a tantárgy ajánlott szemeszterétől
  • nem minden tárgyhoz hirdetnek vizsgakurzust – ezt a tantárgyfelelős dönti el és ez az információ a tanévkezdést megelőzően érhető csak el a Neptunban illetve a TH Hirdetmények oldalán
  • a vizsgakurzusok létszámkorlátai legkorábban a kurzusfelvételi időszakban, kizárólag a Neptunban lesznek megjelenítve
  • vizsgakurzust csak ugyanazon tannyelven lehet felvenni, amely nyelven a hallgató a kurzust korábban felvette, illetve amely nyelven a tantárgy félévközi követelményeinek eleget tett
 • Vizsgakurzus GYIK 
 • Vizsgakurzusok a 2024/2025. tanévben