Engedélyhez kötött vagy utólagos kurzusfelvétel, kurzusleadás

  • más nyelven vagy más szakon felvenni kívánt kurzus
  • a kérvény TH-ba beérkezésének határideje: a tanév időbeosztásában meghatározott határidő
  • az ehhez tartozó nyomtatványokat (más nyelven más szakon ) ki kell tölteni, alá kell íratni a felvenni kívánt kurzus tantárgyfelelősével, majd a TH-ban leadni
  • kötelező tárgyak esetében a hallgató nyelvtudásának megítélése az Egészségügyi Nyelvi és Kommunikációs Intézet hatáskörébe tartozik
  • amennyiben a hallgató nyelvtudása nem éri el a szükséges szintet, a hallgató a tantárgyfelelős véleményétől függetlenül nem veheti fel az adott tantárgyat
  • a TH ellenőrzi, hogy a felvenni kívánt kurzus előfeltételeit a hallgató teljesítette-e
  • a hallgató a kurzushoz tartozó vizsgát a kurzus munkanyelvén köteles tenni
  • a hallgató tanulmányai során legfeljebb 30 kredit értékben vehet fel kötelező tárgyat más nyelven/szakon
  • más nyelven felvett tantárgy költségtérítés megállapítása szempontjából az eredeti nyelven felvett tantárgynak számít