Utólagos tantárgyfelvétel

  • maximum a szorgalmi időszak harmadik hetéig lehet kérvényezni
  • az ehhez tartozó nyomtatványt ki kell tölteni, (a 1. oktatási héttől kezdve alá kell íratni a felvenni kívánt kurzus tantárgyfelelősével), majd a TH-ra leadni
  • a Tanulmányi Bizottság egyedi mérlegeléssel dönt minden utólagos tárgyfelvételre- és leadásra irányuló kérvényről
  • szorgalmi időszak harmadik hetét követően csak rendkívül indokolt esetben engedélyezhető
  • pozitív döntés esetén a kurzust a TH rögzíti a hallgató Neptunos listájába
  • ezt követően az eljárási díj befizetéséről a hallgató gondoskodik