Javaslat a tantárgyak sikeres teljesítésére

  • a tanulmányok sikeressége érdekében az alábbiakat javasoljuk:
    • fontos, hogy lehetőség szerint próbáljon a mintatantervének megfelelően haladni, és minden kötelező tantárgyat a megadott időben teljesíteni, hogy elkerülje az évismétlésből adódó kellemetlenségeket (tantárgy újbóli felvétele és teljesítése, kikerülés a megszokott csoportjából, egy vagy több év csúszás stb.)
    • fokozottan figyeljen a tantárgyfelvételi időszakban arra, hogy minden kötelező tantárgyat sikerült-e felvennie a Neptunban. Rengeteg utánajárástól és idegeskedéstől óvja meg magát, ráadásul évismétléssel is járhat
    • igyekezzen a szemeszter közben minél többet készülni az órákra, és a vizsgákra, hogy ne a szorgalmi időszak utolsó heteiben kelljen minden követelményt teljesíteni
    • próbálja megfelelően beosztani a vizsgaidőszakot, és a vizsgákat úgy elosztani a 7 hétre, hogy az elején minél több vizsgán részt tudjon venni, hiszen amennyiben nem sikerül, utána még lehetősége van pótvizsgákra jelentkezni. Amennyiben a vizsgákat az utolsó hetekre hagyja, lehet, hogy a vizsgaidőszak végén a pótvizsgára már nem marad idő, esetleg helye