Számonkérések: félév közbeni, évközi jegy, vizsga, szigorlat

  • a tantervben előírt módon az egyes tárgyak teljesítését érdemjegy mutatja (minőségi mutató) – kivéve kritérium követelmények, ahol nincs érdemjegy (se kreditpont), csak az aláírást kell megszerezni
  • a tárgyak többségénél már a félév közben is rendszeres számonkérések zajlanak, amelyek alapján például az évközi jegyre végződő választható tárgyak érdemjegyeit kialakítják, a kötelező tárgyaknál azonban a félévvégi aláírás megszerzését követően a vizsgaidőszakban vizsgát kell tenni: a hagyományosan kollokviumként emlegetett vizsga féléves anyagból kér számon, míg a szigorlat általában több félév anyagát öleli fel
  • a félévközi számonkérések beszámíthatók a vizsgaidőszakban tett vizsgák érdemjegyébe