A félév végi aláírás

  • amennyiben a hallgató a tantárgyi programban (vagy az év elején a tantárgy oktatásáért felelős intézet/klinika/tanszék által kihirdetett) feltételeknek (pl. jelenlét, órai aktivitás, jegyzőkönyv készítése, beadandók, zárthelyi számonkérések, stb.) megfelelt, megkapja a „félév végi aláírást”
  • ez egy elektronikus bejegyzés a Neptunban és azt jelenti, hogy kritérium követelmények esetén a tárgy teljesítve van, kötelező tárgyaknál a hallgató vizsgára bocsátható, illetve választhatóknál érdemjegyet kaphat
  • amennyiben a tantárgyi programban rögzített feltételek nem teljesülnek, a tantárgyfelelősnek jogában áll megtagadni az aláírást: így a hallgató a tárgyból jegyet nem kaphat, a tárgyat nem tudja teljesíteni adott félévben. (aláírás megtagadás / letiltás)
  • a félév végi aláírás azonban adott félévre szól
  • amennyiben sikertelen teljesítés esetén a hallgató a tárgyat újra felvenni kényszerül (tárgykurzus formájában), a következő tárgy/kurzusfelvétel esetén az aláírást újra meg kell szerezni
  • letiltás esetén a hallgató e-mail és Neptun üzenetet kap és adott tárgyból a már felvitt vizsgajelentkezései törlődnek. Panasszal élni a tantárgyfelelősnél lehet