Hiányzások

 • tantárgyhoz kapcsolódó félévközi követelmények teljesítése, és a megengedett hiányzások mértekének betartása is
 • a hiányzások elfogadásának szabályai:
  • az a hallgató, aki a tantárgy foglalkozásainak kevesebb, mint 15 %-áról hiányzott, hiányzás miatt nem marasztalható el
  • akinek hiányzása 15 és 25 % között volt (bármely okból), a tantárgyfelelős a félév elfogadását az egyedi eset kivizsgálásával dönti el
  • akinek hiányzása eléri a 25 %-ot (bármely okból, igazoltan vagy a nélkül), vizsgára nem bocsátható
 • a hiányzások fenti számításánál a félév során a hallgató által felvett tantárgyak tanóráiról való hiányzást eredményező klinikai szakmai blokkgyakorlatot pótolt hiányzásként kell tekintetbe venni a tantárgy tanóraszámának maximum 14,3%-áig
 • a tantárgyfelelősnek nincs joga a tantárgyat felvett hallgatót a foglalkozások látogatása alól részlegesen, vagy teljesen felmenteni
 • a foglalkozások látogatása alóli felmentés csak vizsgakurzusok formájában lehetséges