Átsorolási pályázat

Elérhető: Minden tanév vége
Jelenleg: Nem elérhető
Releváns: Önköltséges képzésben résztvevők
Elbírálás alapja: Tanulmányi eredmények
Pályázás menete: Közepesen összetett

 

Pályázati információ
A határidő idén már lejárt, legközelebb a 2023/2024-es tanév végén lehet pályázni!
Az információ kizárólag tájékozódási célból található meg.

 

Ha az államilag támogatott képzésre felvett hallgatónak a tanulmányai befejezése előtt megszűnik a hallgatói jogviszonya, vagy tanulmányait bármely okból költségtérítéses képzésben folytatja tovább, helyére ugyanazon a szakon költségtérítéses formában tanulmányokat folytató hallgató léphet. Az átsorolt hallgató annyi ideig folytathatja tanulmányait államilag támogatott formában, ahány félév annak a hallgatónak a képzési idejéből még hátravan, akinek a helyére átsorolták.

Megürült államilag támogatott helyre az sorolható át, aki:

  1. az utolsó két bejelentkezett félévében megszerezte az ajánlott tantervben előírt kreditmennyiségnek legalább az 50%-át és az összesített korrigált kreditindex alapján létrehozott hallgatói rangsor elején lévő hallgató, továbbá akinek
  2. az összesített korrigált kreditindexe magasabb, mint az államilag támogatott hallgatók összesített korrigált kreditindex-jegyzékén a rangsor alsó ötödénél elhelyezkedő hallgató összesített korrigált kreditindexe