Campus Mundi

Elérhető: A pályázati keret kimerüléséig
Jelenleg: Nem aktív
Releváns: Minden hallgató
Elbírálás alapja: Tanulmányi, extrakurrikuláris és tudományos eredmények
Pályázás menete: Közepesen összetett

 

Pályázati kiírás
Jelenleg nincs aktív pályázati felhívás, az utolsó kiírás kizárólag tájékozódás céljából érhető el.

 

A pályázat célja, hogy a hallgatók a külföldi egyetemen teljesített tanulmányai alatt az itthoni tanulmányaihoz szorosan kötődő kurzusokat teljesítsenek, és interkulturális tapasztalatokat szerezzenek, melyek hazatérésüket követően a magyar munkaerőpiacon való elhelyezkedésben vagy további tanulmányaihoz előnyt biztosítanak.

A pályázat benyújtására jogosult, aki:

  • Erasmus+ programban részt vevő magyarországi felsőoktatási intézmény magyarországi, konvergencia régióban tanulmányokat folytató és/vagy ott állandó lakóhellyel rendelkező  hallgató
  • alap-, mester-, osztatlan-, vagy doktori képzésben legalább 1 lezárt aktív félévvel rendelkezik;
  • alapképzés és osztatlan képzés esetében legalább 2 lezárt aktív félévvel fog rendelkezni a részképzés megkezdésekor (mester- és doktori képzés esetében nem előfeltétel);
  • a pályázott tevékenység megvalósításakor aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkezik a pályázáskor megadott képzésen;
  • az oktatás nyelvéből/nyelveiből legalább B2 szintű, komplex nyelvtudással rendelkezik (amennyiben a fogadó egyetem ennél magasabb szintű nyelvtudást kér, akkor az az irányadó);
  • Erasmus+ partneregyetemre tervezett kiutazás esetén benyújtotta Erasmus+ részképzésre vonatkozó pályázatát;
  • vállalja, hogy a támogatás lejártát követő 5 évig részt vesz a program alumni rendszerében, illetve biztosítja elérhetőségét.

A pályázat beadása folyamatosan lehetséges. 2020/2021. tanévi kiutazások esetén a pályázati felület 2021. március 30-ig érhető el, de javasolt a pályázatot a részképzés kezdő napja előtt 3 hónappal benyújtani, hogy elegendő idő álljon rendelkezésre a bírálati folyamatra, a szerződéskötésre és a támogatási összeg kiutalására még a kiutazás előtt.

Pályázatot benyújtani a Tempus Mundi oldalán elérhető online pályázati űrlap kitöltésével és a szükséges mellékletek feltöltésével lehet. A pályázati dokumentumok itt érhetők el.