Új Nemzeti Kiválóság Program

Elérhető: Adott tanév végén
Jelenleg: Nem aktív
Releváns: Minden hallgató
Elbírálás alapja: Tanulmányi, extrakurrikuláris és tudományos eredmények
Pályázás menete: Összetett


Jelenleg nincs aktív pályázat, az információ kizárólag tájékozódás céljából érhető el.


Az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) célja, hogy a felsőoktatásban résztvevők kutatói-alkotói kiválóságának támogatása révén ösztönözze az egyetemek tudományos teljesítményét, erősítse a kutatói utánpótlást, vonzóvá tegye a tudományos életpályát, segítsen itthon és a pályán tartani a legkiválóbb oktatókat és kutatókat.

Az ÚNKP keretében idén hat ösztöndíj pályázati kiírás jelent meg:

 1. Felsőoktatási Alapképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  Célja az alapképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 2. Felsőoktatási Mesterképzés Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  Célja a mesterképzésben részt vevő, tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 3. Felsőoktatási Doktori Hallgatói Kutatói Ösztöndíj
  Célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató, doktori képzésben részt vevő hallgatók, doktorjelöltek kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 4. „Tudománnyal fel!” Felsőoktatási Doktorvárományosi és Posztdoktori Kutatói Ösztöndíj
  Célja a kiemelkedő tudományos és művészi eredményeket felmutató fiatal kutatók, predoktorok és doktorjelöltek, doktorvárományosok és posztdoktorok kutatási és alkotó tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása.
 5. Bolyai+ Felsőoktatási Fiatal Oktatói, Kutatói Ösztöndíj
  Célja a kiemelkedő tudományos és művészi kutatási eredményeket felmutató, az MTA Bolyai János Kutatási Ösztöndíjában részesülő oktatók, kutatók támogatása.
 6. „Tehetséggel fel!” Felsőoktatást Megkezdő Kutatói Ösztöndíj
  Célja a középiskolai tanulmányaikat sikeresen befejező, a középiskolai tudományos tanulmányi versenyen eredményesen teljesítő, alapképzésre, osztatlan mesterképzésre jelentkező, elsőéves tehetséges hallgatók kutatási tevékenységének és szakmai fejlődésének támogatása, valamint a tanulmányi kötelezettségen túlmutató kutatói tevékenység támogatása.


A pályázathoz kapcsolódó összes információ és dokumentáció elérhető az ÚNKP weboldalán.

A Pécsi Tudományegyetem a pályázatokat kizárólag elektronikus úton, az internetes pályázatkezelő rendszerén keresztül fogadja.