Rektori Ösztöndíj

Elérhető: A tanév elején
Jelenleg: Nem elérhető
Releváns: Elsőéves hallgatók
Elbírálás alapja: Felvételi pontszám
Pályázás menete: Egyszerű

 

Pályázati kiírás
Jelenleg nincs aktív pályázat, az utolsó felhívás kizárólag tájékozódás céljából érhető el.

 

  • Ki pályázhat az ösztöndíjra?

Aki a Pécsi Tudományegyetem valamely képzését 1. helyen jelölte be, a 2020. évi általános vagy pótfelvételi eljárás során, s felvételt nyert a PTE által meghirdetett olyan nappali tagozatos alap, vagy osztatlan képzésre, melyen korábban a Pécsi Tudományegyetemen nem folytatott tanulmányokat és ezen a képzésen a beiratkozás feltételeinek eleget tett.

  • Hány hallgató részesülhet az ösztöndíjban?

300 fő, 150 önköltséges és 150 államilag támogatott hallgató számára lesz elérhető a tanulmányokat segítő juttatás.

  • Mi alapján választják ki az ösztöndíjasokat?

Az érvényes pályázatok rangsorolása a pályázók által a felvételi eljárás során elért összpontszám alapján, finanszírozási formánként külön történik. Az ösztöndíj szétosztása a pályázók között Karonként a pályázók arányában, a felvételi összpontszám alapján történik.

  • Mikor kapják meg az ösztöndíjat a nyertesek?

Az ösztöndíj első részlete, a féléves ösztöndíj 60%-a 1000 forintra kerekítve a tárgyfélév 2. hónapjának utolsó napjáig kerül kifizetésre. A fennmaradó rész a tárgyfélév utolsó napját követő első hónap végéig kerül kifizetésre.

  • Hogyan lehet pályázni az ösztöndíjra? 

A sikeres felvételit követően a pályázatot kizárólag a Neptun tanulmányi rendszeren keresztül  lehet majd benyújtani, a beiratkozási lap kitöltése után, az Ügyintézés>Kérvények menüpontban. A pályázathoz csatolni kell az Oktatási Hivatal által elektronikusan kiküldött besorolási döntés minden oldalát.