Szinapszis Ösztöndíj

Elérhető: Adott tanév elején
Jelenleg: Nem elérhető
Releváns: Szakkollégiumi hallgatók
Elbírálás alapja: Tanulmányi, extrakurrikuláris és tudományos eredmények
Pályázás menete: Közepesen összetett

 

Pályázati kiírás
Jelenleg nincs aktív pályázati felhívás, az utolsó kiírás kizárólag tájékozódás céljából érhető el.

 

A SZINAPSZIS hallgató-mentor program egyetemünk tehetséggondozási programjának egyik jelentős eleme, mely szakmai és hálózatépítési szempontok alapján folyamatos, töretlen, zökkenőmenetes tehetségsegítő hidat képez a középiskola és az egyetem között.

A program lehetőséget kínál a szakkollégiumok tevékenységének megújítására, innovatív tudománynépszerűsítő gyakorlat elindítására. Egyszerre fókuszál az egyetem tehetséges hallgatóira, és közvetlenül az egyetemi tanulmányok megkezdése előtt felszínre kerülő tehetségek segítésére.

A program célja:

  • A tehetséges középiskolások felkutatása, az egyetemre vonzása, korai bekapcsolása az egyetemi tehetséggondozásba.
  • Új, modellértékű tehetségsegítő jó gyakorlat kialakítása, tehetséghíd kiépítése a közoktatás és a felsőoktatás között.
  • A Pécsi Tudományegyetem tehetséggondozási programjának bővülése, gazdagodása.
  • Szorosabb és folyamatos tehetségsegítő kapcsolat kiépítése Pécs és a régió középiskoláival.
  • Hallgató-mentor: a tehetséges diák személyes kötődéseinek, kapcsolatainak kialakítása.
  • A tehetségek vezető szerepének támogatása, elismerése, sikerélményének fokozása.

Az ösztöndíj olyan tehetséges hallgatók részére szól, akik szakkollégistaként részt vesznek a SZINAPSZIS tehetségsegítő program hallgatómentori feladatainak ellátásában, közreműködnek a gimnazisták egyetemünkre vonzásában.