Esélyegyenlőségi Pályázat

Elérhető: Adott tanév elején
Jelenleg: Nem elérhető
Releváns: Minden hallgató számára
Elbírálás alapja: Szociális helyzet
Pályázás menete: Közepesen összetett

 

Pályázati felhívás
Jelenleg nincs aktív pályázat, az utolsó felhívás kizárólag tájékozódás céljából érhető el.

 

A pályázat célkitűzése, hogy minél több szociálisan rászorult hallgató kollégiumi díját átvállalja az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat.

A pályázatot azok a hallgatók nyújthatnak be, akik:

  • elnyerték az idei évben a kollégiumi elhelyezést az egyetem kollégiumainak valamelyikében
  • továbbá hátrányos helyzetű, árva, családfenntartó, vagy akinek gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg.

A pályázatot Neptun rendszerén belül kell beadni az Ügyintézés>Kérvények menüpont alatt, majd az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a jelentkezés érvényesítéséhez a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt, aláírva kell juttatni az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Irodára személyesen vagy postai úton.

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
A borítékra írd rá a kérvényazonosító számát, illetve a „Esélyegyenlőségi Pályázat” jeligét!