Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

Elérhető: Adott tanév végén
Jelenleg: Nem elérhető
Releváns: 4,5 feletti súlyozott átlaggal rendelkező hallgatók
Elbírálás alapja: Tanulmányi, extrakurrikuláris és tudományos eredmények
Pályázás menete: Közepesen összetett

 

Pályázati kiírás
Jelenleg nincs aktív pályázati felhívás, az utolsó kiírás kizárólag tájékozódás céljából érhető el. Legközelebb a 2023/2024-as tanév végén lehet pályázni.

 

Az oktatásért felelős miniszter nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat adományoz - tanévenként - a felsőoktatási intézmények kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatói részére.

Nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra azon államilag támogatott (ösztöndíjas, részösztöndíjas), illetve költségtérítéses, teljes idejű nappali tagozatos alapképzésben, mesterképzésben valamint egységes osztatlan képzésben részt vevő hallgatói pályázhatnak, akik jelenlegi, vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek.

A pályázat elbírálásának alapja a tanulmányi eredmény mellett a pályázó legutóbbi két féléves szakmai és közösségi munkája.