« Vissza

Elsősök kiegészítő alaptámogatása

Jelenleg nincs aktív pályázati felhívás, a januári kiírás kizárólag tájékozódás céljából érhető el.

Azok a rendszeres szociális ösztöndíjat megpályázó hallgatók pályázhatnak erre, akik első szemeszterüket töltik az adott képzési szinten. Fontos azonban, hogy csak akkor vagy jogosult a támogatásra, ha eléred a szükséges ponthatárt, valamint az alábbi kategóriák valamelyikébe tartozol: 

  • fogyatékossággal élő vagy egészségügyi állapota miatt rászorult; 
  • halmozottan hátrányos helyzetű; 
  • családfenntartó;
  • nagycsaládos; 
  • árva;
  • hátrányos helyzetű; 
  • gyámsága nagykorúság miatt szűnt meg;
  • félárva

A pályázatot Neptun rendszerén belül kell beadni az Ügyintézés>Kérvények menüpont alatt. Az űrlap megfelelő részén jelöld, hogy az alaptámogatást is meg kívánod pályázni.

Pályázati kiírás
Kitöltési útmutató