Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj (ISZTÖ)

Elérhető: Adott félév első heteiben
Jelenleg: Nem elérhető
Releváns: Minden hallgató
Elbírálás alapja: A tantervi követelményeken felüli teljesítmény
Pályázás menete: Összetett

 

Pályázati kiírás
Kitöltési útmutató

 

Az intézményi szakmai, tudományos ösztöndíj (röviden ISZTÖ) a tantervi követelményeken túlmutató (tudományos, sport, művészeti) tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján, félévre, havonta folyósított juttatás.

A pályázatot Neptun rendszerén belül kell beadni az Ügyintézés>Kérvények menüpont alatt, majd az elektronikusan benyújtott dokumentumokat a jelentkezés érvényesítéséhez a szükséges papíralapú mellékletekkel együtt, aláírva kell juttatni az EHÖK Pályázati és Szolgáltató Irodára személyesen vagy postai úton.

Postai cím:
PTE EHÖK
7622, Pécs Vasvári Pál utca 4.
A borítékra írd rá a kérvényazonosító számát, illetve a „Intézményi Szakmai, Tudományos Ösztöndíj” jeligét!