Dr. Tóth Gábor PhD komplex vizsgája

2021. március 16. 09:00 - 10:00
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti u.12.)

Dr. Tóth Gábor Foglalkozás-egészségügy” valamint „Andrológia PhD – komplex vizsgája 2021. március 16-án (kedd) 9:00 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (TEAMS) (Pécs, Szigeti út 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Kiss István egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Szilárd István c. egyetemi tanár (PTE ÁOK)

Dr. Papp Előd c. egyetemi docens (Dombóvár)

 

Teams link:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTcxN2U3M2UtMDJhZi00YWE3LThhMmEtOWMzZWQyNmVmMzc3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%2267a15f49-6358-4bb4-a2f6-f88191447aba%22%7d