Nyitólap Rólunk

PotePillars

A PotePillars olyan stratégiai program, amely nyitott rendszereivel és dinamikusan változó programjaival alkalmazkodik a kihívásokhoz. Teheti mindezt azért, mert értékeinkre és hitvallásunkra épül.

Karunk az oktatás, kutatás és betegellátás fellegvára. Különleges kart építünk különleges emberekkel. Mindenki partnerünk ebben, legyen szó oktatókról, gyógyító szakemberekről, hallgatókról, adminisztratív munkatársakról. Tesszük ezt azért, hogy a társadalmi küldetésünknek, azaz az orvosképzés magas, nemzetközi szinten is elismert követelményeinek megfeleljünk, és innovatív gondolkodókat adjunk a kutatásoknak. A „Tanulás, gyógyítás, kutatás & fejlődés” elvek vezetnek bennünket a 21. század változó társadalmi-gazdasági körülményei között, közösségünk erőforrásaira, azaz a kreativitásra, innovációra, elkötelezettségre építve.

A megvalósítás alapelvei

 • A kar közösségeinek bevonása, megnyerése a legfontosabb a megvalósításhoz.

 • A PotePillars olyan átfogó stratégia, amely éveken átívelő folyamat lesz a kar életében – a „MotherBrand”.

 • Kiemelt figyelmet fordítunk a marketingre, a folyamatos kommunikációra a kar közvéleményével és a külső szereplőkkel.

Kikkel akarjuk?

Az ÁOK minden hallgatójával, oktatójával, munkatársával.

Mit akarunk?

 • Új, közös, modern, eredményes és megvalósítható jövőkép megfogalmazását.
 • Elköteleződést és felelősségvállalást tevékenységünk minden dimenziójában
 • Versenyképességünk javítását, eredményes marketing tevékenységet
 • Karunk közösségének építését

Mire építünk?

 • Az elmúlt évek értékeire, eredményeire
 • A dékáni vezetés határozott szándékára, a megvalósítás támogatására
 • A kari polgárokban meglévő fejlődési, növekedési igényre
 • Az oktatók, hallgatók, adminisztratív munkatársak elköteleződésére, nyitottságára, tenni akarására
 • A közös gondolkodás és cselekvés közösségépítő erejére
 • Az inspiráló és reális célok meggyőző és rendező erejére
 • A megvalósítás során alkalmazott módszertanra (rendszerek építésével)

Tanulási kultúra
koncepció céljai

 • komplex, a karra szabott tanulási kultúra megteremtése

 • a tanítási kultúráról a tanulási kultúrára való átállás

 • az elkötelezettség megteremtése azzal, hogy a kar minden szereplője folyamatosan és egymástól is „tanul”, fejlődik és fejleszt

 • új tanulási módszertanok támogatása, lehetőség adása a modellek kipróbálására oktatóknak, hallgatóknak, adminisztratív munkatársaknak

Épített környezet
koncepció céljai

A koncepció és a folyamatban lévő tervezés az alábbi kérdésekre keresi a válaszokat*:

 • Mitől lesz jó, élhető egy kari környezet?

 • Milyen környezetben dolgozzunk, oktassunk, éljünk a karon?

 • A fejlesztések tervezése során milyen építészeti szempontokat vegyünk figyelembe?

 • Hogyan szolgálja az épített környezet a tanulást, a beiskolázást, a marketinget?

 • Hogyan lehet a régi épületeinket megújítani?

*Szakértők bevonásával, a PTE építészeinek koordinálásával, a „Tanulási kultúra” pillérhez igazított tervezéssel folytatott gondolkodás és tervezés.

Tudomány és Innováció
koncepció céljai

 • tudományos célok és eszközök körének meghatározása

 • ranking célok, realitások, eszközök (THE, SciVal) megfogalmazása

 • az innováció felkarolása, hangsúlyozása, rendszereinek kidolgozása

 • gazdasági hasznosítás tervezése, üzleti modellek építése

 • külsős szakértők, piaci szereplők, új nézőpontok integrálása

Well being
koncepció céljai

 • az egészségmegőrzés szempontjainak, kari céljainak, eszközeinek kidolgozása

 • a kari sportolás céljainak meghatározása, a lehetőségek feltérképezése

 • az étkezési lehetőségek, büfék, beszélgetős-leülős helyek (kávézók) tereinek megteremtése

 • a mentálhigiénés szükségletekhez a szakmailag magas szintű szolgáltatások fenntartása, bővítése

 • a well-beingnek, azaz megújulásunk alapjainak, mint szemléletnek integrálása a kar életébe

A PotePillars koncepció részletes stratégiai programját csatolt anyagunkból ismerheti meg:

Tanulási Kultúra koncepció

Well-being koncepció

Tudomány és Innováció koncepció

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!