Nyitólap Képzéseink

Biotechnológia MSc

A jövőd itt kezdődik!

Biotechnológia MSc

Megszerezhető diploma:
Okleveles biotechnológus

Képzési forma Angol nyelvű mesterképzés
Képzési idő 4 szemeszter
Képzés nyelve Angol
Finanszírozási forma Állami ösztöndíjas, önköltséges (400 000 Ft/félév)
Képzési terület Természettudományi

Dr. Balogh Péter

Felvételi elbeszélgetés

Időpont: 2024. június 04. 10 óra

Helyszín: PTE Klinikai Központ Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 116. sz. terem (I. emelet)

Pótidőpont: 2024. június 11. 10 óra

Helyszín: PTE Klinikai Központ Immunológiai és Biotechnológiai Intézet 116. sz. terem (I. emelet)

A felvételi elbeszélgetés angol nyelven, személyesen kerül lebonyolításra.

Felvételi elbeszélgetés témakörök

Felvételi követelmény

Felsőfokú szakirányú oklevél, megfelelő angol nyelvtudás

A biotechnológia mesterképzési szakra, teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe a természettudományi képzési területről a biológia, a környezettan, a műszaki képzési területről a biomérnöki, a környezetmérnöki alapképzési szak.

Meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá a természettudomány, az agrár, a műszaki, az orvos-és egészségtudomány képzési terület alapképzési szakjai.

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a felsorolt ismeretkörökben legalább 40 kredittel rendelkezzen a hallgató. A hiányzó krediteket a mesterfokozat megszerzésére irányuló képzéssel párhuzamosan, a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.

Kreditek elismertetése

Amennyiben Ön a meghatározott kreditek teljesítésével figyelembe vehető végzettségek valamelyikével rendelkezik, előzetes kreditelismertetési kérelmet kell benyújtania az Általános Orvostudományi Kar Biotechnology MSc szaktitkárához (7624 Pécs, Szigeti út 12.) Amennyiben ezt még nem tette meg, kérjük haladéktalanul, de legkésőbb 2024. június 10-ig küldje meg a gajdocsi.erzsebet@pte.hu e-mail címre. A kérelemhez tartozó nyomtatvány a Kar honlapjáról tölthető le.

Specializálódás a képzés során

Gyógyszer-biotechnológia

gyógyszer-biotechnológia specializáción végzettek képessé válnak komplex biotechnológiai tervezési, kutatási és technológiai fejlesztési tevékenységek inicializálására, elvégzésére, illetve koordinálására, vezetésére, innovációs tevékenységek hatékony végzésére. Ezen túlmenően képesek lesznek gyógyszerek, első helyen biofarmáciák, biotechnológiai eljárásokkal történő előállítására, a biotechnológiai úton előállított gyógyszerek analízisére, formulázására, diagnosztikumok biotechnológiai úton történő előállítására, valamint genomikai adatok feldolgozására és funkcionális genomikai vizsgálatok kivitelezésére új gyógyszerek kifejlesztése érdekében. 

Orvosi biotechnológia

Az orvosi biotechnológia specializáción végzettek alkalmasak

  • molekuláris interakciók leírására alkalmas, molekuláris és rendszerszemléletű biológiai (systems biology) és genetikai ismeretek sejt és szövet-mérnöki fejlesztésében való alkalmazására;
  • molekuláris biotechnológiai és farmakogenetikai ismereteik nanotechnológia területén való alkalmazására;
  • sejt és molekuláris (szerológiai) immunológiai módszertan elsajátítása
  • molekuláris diagnosztikai ismeretek elsajátítására (array és real-time analizáló módszerek);
  • molekuláris támadáspontok ismeretének elsajátítására (extra- és intracelluláris és intranukleáris jeltovábbítás);
  • transzgenikus teszt állatok és az ehhez szükséges komplex vektorok létrehozására;
  • preklinikai és klinikai gyógyszerkutatás- és fejlesztés fázisainak ismerete alapján biotechnológiai gyógyszerkutatási és fejlesztési tevékenységre;
  • autológ transzplantációs szövetek előállítására;
  • génterápiában alkalmazott vektorok ismeretére és előállítására.

Elérhetőségek

Pécsi Tudományegyetem
Általános Orvostudományi Kar
Stratégiai Marketing és Toborzó iroda
7624 Pécs, Szigeti út 12.
+36 72 536 206
info@aok.pte.hu

Letölthető anyagok

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!