Balogh Bálint PhD védése

2023. november 22. 16:30 - 18:30
PTE ÁOK infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u.12.)

Balogh Bálint „Az urokortin jelátviteli útjának és biológiai hatásának vizsgálata humán daganatos sejtvonalakban” címűPhD értekezésének nyilvános vitája 2023. november 22-én (szerda) 16:30 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Karán infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Czéh Boldizsár D.Sc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Grama László Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Pétervári Erika Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Hrabovszky Erik D.Sc egyetemi tanár (Budapest)

                     Dr. Törőcsik Beáta Ph.D egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZjZjZjg0NTEtMDJlMC00ZDgzLWJiNjQtNTBiMzY4ZDc2N2My%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!