Serény-Litvai Tímea PhD védése

2024. április 10. 11:15 - 13:15
PTE Szentágothai János Kutatóközpont B002-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.)

Serény-Litvai Tímea „A B limfociták funkcionális jellemzése és szerepe autoimmun thyreoiditisben és az ehhez társuló infertilitásban” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2024. április 10-én (szerda) 11:15 órakor lesz a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpont B002-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Ifjúság útja 20.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Kovács L. Gábor akadémikus, egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Kumánovics Gábor Ph.D egyetemi docens (PTE ÁOK)

            Dr. Kvell Krisztián Ph.D egyetemi docens (PTE GYTK)

opponensek: Dr. Pállinger Éva Ph.D egyetemi docens (SE)

                     Dr. Sármay Gabriella D.Sc egyetemi tanár (ELTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzRjNmE0Y2ItNmY2ZS00YWE4LTkxNzYtY2NiYmY5MjI0ODdm%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22389c0425-cb01-439f-b568-ea80196916aa%22%7d

 

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!