He Mingchen PhD védése

2024. április 3. 14:00 - 16:00
Pécsi Diagnosztikai Központ előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Rét u. 2.)

He Mingchen „Volumetric Alterations of Subcortical Brain Structures in Female Migraineurs” című PhD értekezésének nyilvános vitája 2024. április 3-án (szerda) 14 órakor lesz a Pécsi Diagnosztikai Központ előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A Bizottság összetétele:

elnök:  Dr. Bogner Péter Ph.D egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok:  Dr. Horváth Zsolt Ph.D egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

            Dr. Varga Eszter Ph.D orvos (PTE ÁOK)

opponensek: Dr. Párdutz Árpád Ph.D egyetemi docens (SzTE)

                     Dr. Szabó Nikoletta P.hD egyetemi adjunktus (SzTE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZmUzNDJmOTUtYjM0My00NmJhLWFkZTQtMDJhYTNlNWVhNzU4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%22ac4c7131-9c02-41a4-b088-8bb9a3db4c97%22%7d

Dokumentum(ok)

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!