Steib Anita PhD komplex vizsgája

2024. május 22. 09:00 - 10:00
PTE ÁOK Farmakológiai Intézet SIOT3022-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs ,Szigeti u. 12.)

Steib Anita Tranziens receptor potenciál csatornák élettani, kórélettani és farmakológiai aspektusai”, valamint „Tumorkutatás in vitro modellrendszerei” PhD – komplex vizsgája 2024. május 22-én (szerda) 9 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai és Farmakoterápiai Intézet SIOT3022-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Balogh Péter egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Pap Marianna egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Görbe Anikó egyetemi docens (SE)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDQ4ZGRkZjktNDAwOS00MmYxLWFjOWEtM2Q0YjZlNGUyYTA2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%222718c99c-be39-4f0f-82ca-8e6a277fe86c%22%7d

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!