Dr. Ritter Emese PhD komplex vizsgája

2024. május 22. 13:00 - 14:00
PTE ÁOK Farmakológiai Intézet SIOT3022-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével (Pécs ,Szigeti u. 12.)

Dr. Ritter Emese Új farmakoterápiás lehetőségek légúti gyulladásos betegségek kezelésében”, valamint „Preklinikai modellek, vizsgálati módszerek a légúti gyulladásos betegségek vizsgálatára” PhD – komplex vizsgája 2024. május 22-én (szerda) 13 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Farmakológiai Intézet SIOT3022-es előadótermében és infokommunikációs eszköz igénybevételével  (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Gallyas Ferenc egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Balaskó Márta egyetemi docens (PTE ÁOK)

Dr. Zupkó István egyetemi tanár (SzTE)

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MmMxODIzYzQtMzhkMy00NTMwLTg5MTYtNjM0YzhlYTQ1ZGUz%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%223eb3ffd0-3fbf-4fb4-914c-8c279e1cacfd%22%7d

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!