Dr. Bacher Viktor PhD komplex vizsgája

2024. május 28. 10:00 - 11:00
PTE ÁOK Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ 5. mátrix terem (Pécs, Szigeti u. 12.)

Dr. Bacher Viktor Modern technikák a légútbiztosításban” PhD – komplex vizsgája 2024. május 28-án (kedd) 10 órakor a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Orvosi Készségfejlesztő és Innovációs Központ 5. mátrix termében (Pécs, Szigeti u. 12.).

 

A komplex vizsgabizottság összetétele:

elnök: Dr. Lujber László egyetemi tanár (PTE ÁOK)

tagok: Dr. Szalai Gábor egyetemi adjunktus (PTE ÁOK)

Dr. Nardai Gábor osztályvezető főorvos (Budapest)

 

Teams: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDRhMWQ1MWMtODJiYS00MGUwLTk1OTItNzQwZGI1NzQyYmVl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22570702d4-0107-4a39-a9d5-747f8b97ae91%22%2c%22Oid%22%3a%225e6e0f2a-60db-4b7f-b5c3-c7c3d005fd89%22%7d

 

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!