„100 éves a pécsi orvosképzés” – jubileumi emlékülés

2018. október 25.

A pécsi orvosképzés százéves jubileumára emléküléssel emlékezett karunk. Az október 20-án rendezett ünnepségen „Mérföldkövek a pécsi orvosképzésben” címmel előadást tartott dr. Lénárd László professzor, valamint „A száz év tanulságai” címmel dr. Németh Péter professzor. Az emlékülés résztvevői megtekintették a „Pozsonytól Pécsig” című film első és második részét, és hallhatták dr. Schmelczer-Pohánka Éva tárlatmegnyitóját is, aki az „Emlékezés a száz éve megalapított pozsonyi Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetem Orvostudományi Karára” című kiállítás elé mondott beszédet.

Egy kis történelem

1912. július 7-én az uralkodó szentesíti a harmadik és negyedik magyarországi egyetem felállítását. 1914 őszén Debrecenben, és 1914. október 3-án Pozsonyban hivatalos évnyitóval megkezdődik a jogi karon az oktatás a Magyar Királyi Erzsébet Tudományegyetemen. Évekkel később, 1918. április 14-én hozza létre az egyetem vezetése az orvosi kart.

Az orvosi karon az oktatás 1918 őszén indult négy elméleti intézetben és hét klinikán.  Utóbbiak igazgatója volt a még Ferenc József által 1914-ben kinevezett Velits Dezső szülész, Herzog Ferenc belgyógyász és Bakay Lajos sebészprofesszor mellett az 1918 tavaszán kinevezett Reuter Camillo ideggyógyász, Veress Ferenc bőrgyógyász, Heim Pál gyermekgyógyász, valamint ifj. Imre József szemészprofesszor.

Az elméleti intézetekben olyan kiválóságok kaptak kinevezést, mint Pekár Mihály a kórtan, Entz Béla a kórbonctan és a törvényszéki orvostan (tanársegédei között volt Szent-Györgyi Albert), Mansfeld Géza a gyógyszertan, és Fenyvessy Béla, a közegészségtan professzora. Az orvosi kar első dékánja Pekár Mihály, prodékánja Fenyvessy Béla lett. 1918 őszén csak a harmadik és ötödik évfolyamokon indult meg az oktatás, mert négy elméleti intézet épülete még nem készült el.