Két új Campus kurzust indít a PTE

2019. január 25.

Minisztériumi kezdeményezésre, a felsőoktatási intézményekkel történt egyeztetések alapján a Campus-csomag keretében két új tantárgyat hirdet meg a Pécsi Tudományegyetem is a hallgatói számára a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében.

Tanítsunk Magyarországért!

Az egyik programot az Innovációs és Technológiai Minisztérium, valamint az Emberi Erőforrások Minisztériuma indította Tanítsunk Magyarországért! címen. A cél egyetemi hallgatók bevonása a vidéki kis iskolák hátrányos helyzetű tanulóinak mentorálásába. A mentorálás célja elsősorban a pályaorientáció, illetve minél több tanulót eljuttatni az érettségit adó középiskolába. A célcsoport: a 2019 szeptemberében 7. osztályba lépő tanulók. Négy megye érintett a programban, köztük Baranya megye, a megye 10 általános iskolája. 

A mentorálás 2019 szeptemberében indul, a résztvevő hallgatók havi 30 ezer Ft ösztöndíjban részesülnek. A mentoráláshoz szükséges utazásaik ingyenesek, és a gyerekekkel kapcsolatos kiadások fedezésére további 10 ezer Ft fog a mentorok rendelkezésére állni. Az. eredményes mentorok további anyagi juttatásokra számíthatnak. Egy hallgatóra (mentorra) 3-4 mentorált tanuló jut. A projekt része az érdeklődő hallgatók előzetes felkészítése szabadon választható kurzus keretében.

A kurzus célja: A hallgató a kurzus során megismeri a mentorálás fogalmát, a mentor szerepét és feladatát. Jártas lesz a hátrányos helyzetű, elsősorban roma közösségekkel folytatott hatékony kommunikáció megteremtésének a technikájában. Tudását bővíti a serdülőkor pszichológiai sajátosságaival kapcsolatban. Megismeri a hátrányos helyzetű, elsősorban a roma közösségek gazdasági és kulturális jellemzői, életviteli sajátosságait. Tudja a hátrányos helyzetű közegekből érkező gyerekekkel való bánásmód pedagógiáját. Jártas lesz a roma gyerekeknek, mint mentoráltak számára a program tervezés technikájában. 

A hallgató kompetenssé válik, az elsősorban 7-8. osztályos, hátrányos helyzetű/roma tanulók mentorálására, a munkerőpiacon történő megjelenésük elősegítésére. A kurzus elvégzése során nyitottá és elfogadóvá válik a sokszínű tanulói és családi környezettel, felismeri a megváltozott tanári/mentori szerepek jelentőségét, hisz a kortárs-segítés erejében, felismeri az érzelmi intelligencia és a formatív értékelés jelentőségét a tanulás támogatásában. A felmerülő problémahelyzeteket kihívásként, önfejlesztési helyzetként, önfejlesztési lehetőségként értelmezi, és azokhoz pozitív attitűddel közelít, törekszik azok pozitív átkeretezésére. 

A projektről további információk a hallgatók számára az alábbi felületen található: http://tmo.gov.hu/ 

A Bűnmegelőzés az iskolában

A másik projekt alapja az az együttműködési megállapodás, melyet kilenc egyetem rektorai, a Magyar Rektori Konferencia elnöke, valamint a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács elnöke írtak alá, lehetőséget teremtve arra, hogy a bűnmegelőzés minden eddiginél hangsúlyosabban jelenhessen meg a felsőoktatásban, különösen a tanárképzésben. 

A Bűnmegelőzés az iskolában c. tantárgy célja, hogy a hallgatókat felkészítse bűnmegelőzési foglalkozások és osztályfőnöki órák tartására, felkészítse a leendő pedagógusokat arra, hogy milyen probléma esetén kiktől kérhetnek segítséget, hová irányíthatják a gondokkal küzdő diákokat. A kurzus elvégzésével olyan elméleti és gyakorlati ismereteket sajátíthatnak el a leendő tanárok, amelyek által az elkövetővé és áldozattá válás témájában önállóan tudnak majd órát tantani, és a gyakorlatközpontú képzés során személyes tapasztalatokat szerezhetnek a konstruktív pedagógiai módszerek alkalmazásában. Megismerik a szükséges jogi fogalmakat, valamint az áldozattá és elkövetővé válás leggyakoribb módjait. A tanárjelöltek, akik gyakorlati jegyet szereznek a tárgyból, képesek lesznek csoportfeladatokat szervezni és lebonyolítani. meg tudják tervezni egy osztály bűnmegelőzési oktatását. 

A projektről további információk az alábbi felületen található: http://www. bunmegelozes. info/hu/node/94 

A fentiek alapján a PTE valamennyi hallgató számára szabadon látogatható kurzusként ajánlja fel az alábbi két Campus kurzust:

  • Tanítsunk Magyarországért! Nonformális tanulástámogatás 
  • Bűnmegelőzés az iskolában