Meghívó Kari Tanács ülésre

2019. szeptember 26.

Meghívó

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2019. október 3-án (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

Napirend

 

1.       Professzor emeritus cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2.      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Vereczkei András egyetemi tanár

 

3.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Nagy Ákos egyetemi docens

 

4.      A PTE ÁOK Tanulmányi Bizottság hallgatói tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Pethő Gábor egyetemi tanár

 

5.      A Romhányi György Szakkollégium elnökének megválasztása

Előterjesztő: Dr. Horváth-Sarródi Andrea egyetemi tanársegéd

 

6.      Javaslat a PTE ÁOK Győri Kardiológiai Külső Tanszék létrehozására a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

Előterjesztő: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

 

7.      Javaslat a PTE ÁOK Győri Sebészeti Külső Tanszék létrehozására a Petz Aladár Megyei Oktató Kórházban

Előterjesztő: Dr. Vereczkei András egyetemi tanár

 

8.      Szülészeti Aneszteziológiai nem-önálló Tanszék létesítése az AITI-ben

Előterjesztő: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár

 

9.      A PTE ÁOK Szakmai Előmeneteli Szabályzatának módosítása

Előterjesztő: Dr. Szekeres Júlia egyetemi tanár

 

10.   Az „Egészségtudományi angol-magyar szakfordító és tolmács” szakirányú továbbképzés kivezetése az ÁOK szakirányú továbbképzési palettájáról

Előterjesztő: Dr. Forrai-Werling Márta igazgató

 

11.    A Neurológiai, idegsebészet és pszichiátria fogorvostan hallgatóknak tantárgy címének pontosítása

Előterjesztő: Dr. Komócsi András egyetemi tanár

 

12.   Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2019. szeptember 26.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán