Karunkra látogatott az oslói Björknes College delegációja

2019. november 20.

Karunkra látogatott november 11-12-én az oslói Björknes College delegációja: Sveinung Lunde, a Björknes korábbi igazgatója, jelenleg oktatási ügyekben tanácsadója, Cia Dunstrom rektor és Kristiné Vinje, a Björknes egészségügyi oktatási programjainak vezetője. Találkoztak dr. Nyitrai Miklós dékánnal, dr. Czopf László és dr. Tényi Tamás dékánhelyettesekkel, valamint dr. Gallyas Ferenccel, az Angol Bizottság elnökével. A delegációt dr. Szeberényi József, a Björknes-PTE ÁOK programok koordinátora kísérte.

A találkozás apropóját az adta, hogy a Björknes College 2019 nyarán a Sonans Utdanning nevű, Stavanger bázisú, de egész Norvégiát behálózó magángimnáziumi rendszer tulajdonába került, ami új helyzetet teremtett, egyben újszerű teendőket indukált.

A Björknes az 1990-es évek vége óta toboroz karunkra hallgatókat, és kezdettől fogva részt vesz az oslói felvételi vizsgák szervezésében. 2004-ben közös oktatási program indult a PTE ÁOK, az Oslói Egyetem Természettudományi Kara és a Björknes College részvételével. Az ún. „1+5 program” keretében karunkon az első évben szereplő tantárgyak oktatását az Oslói Egyetem vette át, a sikeresen vizsgázó hallgatók tárgyait orvoskarunk kredittranszferrel fogadta el. Az Anatomy1 és Histology/Embryology1 kurzusokat Pécsett nyaranta végezhették el a hallgatók. A sikeres vizsgák után a hallgatókat karunk felvette a másodévre. A programba Oslóban évente 50 hallgató nyert felvételt, közülük 30-35-en lettek karunk másodéves diákjai. 2017-ben azonban változás történt, az Oslói Egyetem kivált a programból, és helyét az időközben egészségügyi képzéseire egyetemi szintű norvég akkreditációt nyert Björknes College vette át, ami addig a felvételi eljárás lebonyolítását és a program adminisztrációját végezte. A némileg átalakított curriculum kurzusait az ÁOK érintett tantárgyainak felelősei hagyták jóvá. Az átállásban ugyan voltak zökkenők, ám az első két év tapasztalatai az „új 1+5 program” tekintetében kifejezetten pozitívak.

Jelen látogatás összegzéseként a vendégek megerősítették, hogy az új tulajdonos, a Sonans cég messzemenően érdekelt az oktatási és hallgatótoborzási együttműködés folytatásában. Az „új 1+5 program” jelenlegi létszámkeretének (75 fő) emelését kérik. Dr. Nyitrai Miklós dékán kifejezte a kar igényét az ÁOK-ra direkt módon érkező norvég hallgatók számának növelésére, amire megoldást jelenthet a Sonans nagyobb merítési lehetősége - felsőoktatásra felkészítő kurzusaikat évente mintegy 8000 diák veszi fel- , illetve a felvételi vizsgák átszervezése. Felmerült egy új promóciós videó elkészítésének igénye is, ami a Björknes honlapján mutatná be karunk új oktatási fejlesztéseit. A vendégek látogatást tettek a Skill Laborban és az I. számú Belgyógyászati Klinikán is.