Meghívó Kari Tanács ülésre

2019. december 12.

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, melyet

2019. december 19-én (csütörtök) 15:00 órakor, az ÁOK Elméleti Tömb Dr. Flerkó Béla (IV. számú) előadótermében tartunk.

 

Napirend

 

1.       Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

2.      Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

3.      Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

4.      Tudományos főmunkatársi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

5.      Címzetes egyetemi docensi cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Szántó Árpád egyetemi docens

 

6.      Javaslat Orvosi Képalkotó Klinika létrehozására és a PTE ÁOK SzMSz 1. sz. mellékletének az új szervezeti egységgel történő kiegészítésre

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

7.      Nem önálló Nukleáris Medicina Tanszék létesítése az Orvosi Képalkotó Klinikán

Előterjesztő: Dr. Bogner Péter egyetemi tanár

 

8.      Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára (http://aok.pte.hu/hu/egyseg/almenu/540/302).

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2019. december 12.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán