Meghívó Kari Tanács ülésre

2020. december 10.

Meghívó

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Kari Tanács ülésére, mely 2020. december 17-én (csütörtök) 15:00 órakor a Microsoft Teams alkalmazás PTE ÁOK Kari Tanács csoportjában, videókonferencia keretében kerül megtartásra

Napirend

1. Pro Facultate Medicinae kitüntetések adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

2. Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

3. Központvezetői pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

4. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

5. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

6. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Bogár Lajos egyetemi tanár, Dr. Csikós Ágnes egyetemi docens,

Dr. Than Péter egyetemi tanár

7. Honoris Causa cím adományozása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

8. A Kreditátviteli Bizottság elnökének és tagjainak megválasztása

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

9. Javaslat a PTE ÁOK Zalaegerszegi Gasztroenterológia Külső Tanszék létrehozására a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal létrejövő együttműködés alapján

Előterjesztő: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

10. Javaslat a PTE ÁOK Zalaegerszegi Kardiológia Külső Tanszék létrehozására a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal létrejövő együttműködés alapján

Előterjesztő: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

11. Javaslat a PTE ÁOK Zalaegerszegi Szívsebészet Külső Tanszék létrehozására a Zala Megyei Szent Rafael Kórházzal létrejövő együttműködés alapján

Előterjesztő: Dr. Cziráki Attila egyetemi tanár

12. Javaslat a PTE ÁOK Székesfehérvári Ortopédia Külső Tanszék létrehozására a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktatókórházzal létrejövő együttműködés alapján

Előterjesztő: Dr. Than Péter egyetemi tanár

13. A Térítési és Juttatási Szabályzat módosítás

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

14. A Tanulmányi és Vizsgaszabályzat Szabályzat módosítás

Előterjesztő: dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

15. Bejelentések

Előterjesztő: Dr. Nyitrai Miklós dékán

 

A napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a Dékáni Hivatal honlapjára.

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2020. december 10.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Nyitrai Miklós sk.

dékán