Pro Cura Ingenii kitüntetésben részesül dr. Tamás Andrea és dr. Tóth Arnold

2020. december 18.

Pro Cura Ingenii’ elnevezéssel a Pécsi Tudományegyetem Szenátusa kitüntetést alapított, amit – a Tehetségtanács javaslata alapján – karonként két, a tehetséggondozásban kiemelkedő teljesítményt nyújtó oktató kaphat meg minden évben.

„Minden hallgatóban rejlik szakmai tehetség, de a kiemelt tehetségek eredményei mögött mindig szakmai alapokról induló, szoros mester-tanítvány kapcsolat áll. Ez extra szakmai kihívást jelent az oktató számára, és a hallgató e reláció révén elért eredményei is kiemelkedő, közös örömöt jelentenek. Ne feledjük: a ma mesterei egykor tanítványok voltak, a ma tanítványai pedig a jövő mesterei, akikre leendő oktatókként, kutatókként számít is az egyetem.

A Pécsi Tudományegyetem országos összehasonlításban is kiemelkedő figyelmet fordít a tehetséggondozásra. Az elmúlt évtizedben több összegyetemi és kari program indult ezen a területen, melyekben sok kollégánk - mind a fiatalabbak, mind a tapasztaltabbak - eredményesen vesznek részt. A sikeres tehetséggondozás különleges hozzáállást, attitűdöt feltételez az oktató részéről, ami elismerést kíván. Egyeztetések alapján döntöttünk a karonkénti díjazás mellett, amit az is indokol, hogy a karok közötti tudományos profilok is eltérőek” – mondta el a díj kapcsán dr. Erostyák János, tehetséggondozásért felelős rektori szaktanácsadó.

A PRO CURA INGENII tutorálási tevékenységet végző díjazottjai két korcsoportból kerülhetnek ki, a 35. életévüket még be nem töltöttek, valamint a 35. életévüket már betöltöttek, akik legalább 5 éve vesznek részt az oktatásban, kutatásban.

Karunkról ketten részesülnek elismerésben: dr. Tamás Andrea, az Anatómiai Intézet egyetemi docense, és dr. Tóth Arnold, az Orvosi Képalkotó Klinika egyetemi tanársegédje, aki korábban elnyerte a Junior Príma díjat is.

A kitüntetésben részesülők okleveleiket 2021 tavaszán, ünnepélyes keretek között vehetik majd át, a díjjal anyagi elismerés is jár.

Két díjazottunknak szeretettel gratulálunk!

Forrás:

univpecs.com

Fotó:

UnivPécs/Csortos Szabolcs