Pro Cura Ingenii díjjal tüntették ki dr. Reglődi Dórát és dr. Kupó Pétert

2022. november 21.

November 18-án rendezték meg a Pécsi Tudományegyetem Dr. Halasy-Nagy József Aulájában a Pro Cura Ingenii díjátadót, valamint az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) oklevélátadóját. Az előbbi elismerést 20 oktató, míg az ÚNKP ösztöndíjat 184 hallgató, doktorjelölt, fiatal oktató és kutató kapta meg.

Ahogy arról az  UnivPécs.com  cikkében olvasni, a Pro Cura Ingenii díjat 2020 őszén alapította a PTE Tehetségtanács az oktatási rektorhelyettes kezdeményezésére. A kitüntetéssel karonként két fő, kiemelkedő tutorálási tevékenységet végzett oktató díjazható.

Az egyik díjazandó tutor az a 35. életévét még be nem töltött oktató, kutató, aki legalább 5 éve, a másik az a 35. életévét már betöltött oktató, kutató, aki legalább 5 éve vesz részt az oktatásban, kutatásban. 

A cikk szerint a 2022-es évben Pro Cura Ingenii díjat 20 oktató nyerte el. A PTE Általános Orvostudományi Karról a 35 év alattiak között dr. Kupó Péter egyetemmi tanársegéd, a 35 év felettiek között pedig dr. Reglődi Dóra professzort, dékánhelyettes munkáját ismerték el a kitüntetéssel.

Az egyetemi lap az Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) kapcsán emlékeztet: az 2016-ban indult, több témakörben kiírt ösztöndíjpályázatokat foglal magában, célja, hogy a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogassa. 

Az ÚNKP olyan – alap-, mester- vagy doktori képzésben tanuló – hallgatókat, doktorjelölteket, valamint fiatal oktatókat, kutatókat támogat, akik a programban részt vevő felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A fogadó felsőoktatási intézmények nyertes pályázóik ösztöndíjösszege 40 százalékának megfelelő kutatási-működési támogatásban részesülnek. Az ÚNKP hozzájárul az oktatói és kutatói utánpótlás megfelelő biztosításához és hazánk nemzetközi versenyképességének javításához.

A díj- és oklevélátadóról Csortos Szabolcs készített fotókat, a galéria ide kattintva nyílik.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!