Klinikai kutatási menedzser szakirányú továbbképzés indul ősszel az ÁOK és a GYTK együttműködésében

2023. február 15.

Ajtót nyit az orvostudományi kutatások világába a Pécsi Tudományegyetem Gyógyszerésztudományi Kar és a pécsi Általános Orvostudományi kar együttműködésében 2023 őszén induló, két féléves klinikai kutatási menedzser szakirányú továbbképzés. Az így megszerzett tudást a humán klinikai vizsgálatok területén kamatoztathatják a posztgraduális képzés végzettjei.

Széles spektrumú, hasznosítható tudás két félévbe sűrítve

Az idén szeptemberben induló képzés kiemelten az egészségügyi intézmények dolgozóit kívánja megszólítani, ideális választás azoknak, akik érdeklődnek a humán klinikai vizsgálatok iránt. Ahogy az  a pécsi Gyógyszerésztudományi Kar weboldalán elérhető szakismertetőből kiderül, a szakirányú továbbképzés a klinikai vizsgálatok területén elvárt hozzáértéssel, jártassággal rendelkező munkavállalók ismereteinek megalapozását és bővítését célozza meg.

A szakirányú továbbképzés célja olyan szakemberek képzése, akik az orvostudományi kutatások megtervezésétől a protokoll és költségvetés kialakításától a kivitelezéséig és a publikációig a vizsgálóhelyen képesek a vizsgálatvezető munkáját segíteni. A leendő klinikai kutatási menedzserek frissen szerzett, célzott szaktudásukkal vonzóbbá tehetik az adott vizsgálati helyet, munkacsoportot, szakmai csapatot a klinikai vizsgálatok szponzorai számára. A képzést sikerrel teljesítők a frissen szerzett szaktudásukkal képessé válnak különböző humán klinikai vizsgálatok megtervezésére, lefolytatására, illetve azokba való bekapcsolódásra.

A végzett hallgatók az elsajátított ismeretek révén bekapcsolódhatnak a kereskedelmi és akadémiai, vagy más néven „investigator initiated” célú humán klinikai vizsgálatokba, azok szakmai koordinációja is eredményesebbé, megalapozottabbá válhat.

A két szemeszteres szakirányú továbbképzés során a hallgatók megismerik az orvostudományi kutatások tervezésének folyamatát, ideértve a kutatás/humán klinikai vizsgálat protokolljának, betegtájékoztatójának és beleegyező nyilatkozatának megírását, költségvetés kialakítását, illetve a kutatás engedélyeztetésében való közreműködést, a kivitelezéstől a publikációig.

Megismerkednek a klinikai kutatás-fejlesztés világával, betekintést nyernek a gyógyszerinnováció, illetve készítményfejlesztés elveinek területére. A tanulmányok során körüljárják a humán klinikai vizsgálatok jogszabályi hátterét, etikai kérdéseit, a gyógyszerbiztonság, a farmakovigilancia kérdéskörét, a terület minőségbiztosítási és minőségellenőrzési szegmensét, emellett kommunikációs és információtechnológiai, valamint angol szakmai alapismeretekkel, szaknyelvi ismeretekkel is bővül tudásuk.

Elengedhetetlen az orvos- és egészségtudományi háttér

Ahhoz, hogy valaki jelentkezhessen a pécsi gyógyszerészkar és a pécsi orvoskar kollaborációjában megvalósuló képzésre, elengedhetetlen az orvos- és egészségtudományi képzési területen osztatlan képzésben szerzett végzettség, vagy orvos- és egészségtudomány területen alapképzésben szerzett oklevél és legalább egy év humán klinikai vizsgálatokhoz kapcsolódó tevékenység igazolása.

A két félévet felölelő, 60 kredites klinikai kutatási menedzserképzés díja félévente 250 000 forint, levelező munkarendben zajlik, pénteki, illetve hétvégi napokra ütemezve az oktatást. A képzés szakdolgozattal és záróvizsgával zárul. A frissen meghirdetett képzésre 2023. szeptember 10-ig várják a jelentkezőket.

További részletek a szakirányú továbbképzésről ide kattintva olvashatók.

Az elem már a listában van!
Nem tehet be a listába 5-nél több elemet!
Sikeresen mentve
Hiba a mentés során!