Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

2008. február 12.

Humántudományi Tanulmányok és Cikkek Adatbázisa

A HUMANUS feladata a magyar vonatkozású nyomtatott, elektronikus humántudományi (rész)dokumentumok; azaz időszaki kiadványok vagy tanulmánykötetek részeként megjelent dokumentumok; teljes körű bibliográfiai feldolgozása, tartalmi feltárása, rendszerbe foglalása. Online tartalomfeltáró szolgáltatásként az e bibliográfiai rekordokból épülő rendszert elektronikus úton bocsátja a szolgáltatást igénybe vevők számára, így biztosítja azok magas szintű, rendszerszerű hozzáférhetőségét. Az egyes tudományterületek cikkekben és tanulmányokban megjelent/megjelenő ismeretanyagát különböző formátumú és típusú segédletek tárták/tárják fel. Összegyűjtötték és az alábbi szempontok alapján visszakereshetővé tették az egyes tudományterületek ilyen segédleteit: Formátum: Online; offline; nyomtatásban megjelent; gépirat;szakdolgozat. Típus: szakportál; bibliográfia; repertórium; egyéb (tartalomjegyzék, mutató). A tudományterület, formátum, típus értékeit a megfelelő indexre kattintva választhatjuk ki és emelhetjük be. A találatból ugróponttal juthatunk el a kiadvány OSZK-rekordjához. Az adat bázis kipróbálható a http://www.oszk.hu/humanus/linkre kattintva.