Felhívás a Kürt u-i porta ideiglenes bezárásáról

2008. július 23.

A PTE ÁOK Elméleti Tömb Kürt u-i porta ideiglenes bezárása július 28. - augusztus 31.-e között

Tájékoztatás A PTE ÁOK Dékáni vezetéssel egyeztetve tisztelettel értesítjük, hogy a csökkent nyári gépjármű forgalomra tekintettel, valamint gazdasági takarékossági okokból a PTE ÁOK Elméleti Tömb telephely Kürt utcai bejáratát 2008. július 28.- augusztus 31. között zárva tartjuk. A jelzett területre gépkocsival történő behajtás a Honvéd u. portán keresztül történik. Kérem Igazgató Asszonyt/Urat, hogy szervezeti egysége valamennyi dolgozóját értesíteni szíveskedjék. Kérjük, hogy intézkedésünket megértő türelemmel fogadják el. Pécs, 2008. július 23. Tisztelettel: Illés József s.k. Oktatási Üzemeltetési Osztály vezetője