PTE ÁOK Kari SzMSz

2003. január 22.

Kari SzMSz

Az ÁOK Kari SzMSz, a HÖK SzMSz és a hallgatók részére nyújtható támogatásokról, az általuk fizetendő díjakról és térítésekről szóló szabályzat a csatolt dokumentumban olvasható.

Dokumentum(ok)