Igazgatói Értekezlet

2012. november 14.

PTE/67161-1/2012. (10)

 

Meghívó

 

2012. november 20-án (kedd) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Tanácstermében tartandó

Igazgatói Értekezletre.

 

Napirend:

 

1.      Dékánhelyettesi pályázat véleményezése.

Előadó:           Dr. Miseta Attila dékán

 

2.      Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése.

Előadó:           Dr. Miseta Attila dékán

 

3.      Címzetes egyetemi tanári cím adományozása.

Előadó:           Dr. Miseta Attila dékán

Dr. Pajor László egyetemi tanár

 

4.      Címzetes egyetemi docensi címek adományozása.

Előadó:           Dr. Botz Lajos egyetemi tanár

Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

 

5.      Szervezeti egység megszüntetése.

Előadó:           Dr. Miseta Attila dékán

 

6.      Önálló és nem önálló tanszék létesítése.

Előadó:           Dr. Miseta Attila dékán

 

7.      A 2013/2014. évi költségtérítési díjak.

Előadó:           Porvay Péter gazdasági igazgató

 

8.      Beszámoló a gyógyszerész akkreditációról.

Előadó:           Dr. Perjési Pál egyetemi tanár

 

9.      Beszámoló a bielefeldi képzésről.

Előadó:           Dr. Ohmacht Róbert egyetemi tanár

 

10.  Bejelentések.

 

Az 1., 2., 7. sz. napirendi pontok anyaga az alábbi linken november 15-től tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

Pécs, 2012. november 14.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán