Kutatási Alap (ÁOK-KA) pályázati felhívás

2013. április 19.

A 3/2012 (07.25) sz. ÁOK Dékáni Utasítás F. melléklete alapján az Általános Orvostudományi Kar Kari Kutatási Alap (ÁOK-KA) pályázati felhívást tesz közzé.

Pályázatok elektronikus beérkezésének határideje: 2013. május 6. (hétfő)
Pályázatok elbírálásának határideje: 2013. május 31. (péntek)
Pályázati támogatás folyósítása: 2013. június

Az ÁOK-KA-2013/2 pályázati felhívásra benyújtott pályázatokat a Bíráló Bizottság a Dékáni Utasítás F/8. pontja szerint bírálja el.

A Dékáni Utasításban leírtakon felül pályázati feltétel, hogy a Kutató tudományos diákkörös hallgatót neveljen, a hallgatót TDK konferencián absztrakttal/előadással szerepeltesse, továbbá a TDK konferencián zsűritagként részt vegyen, ha erre felkérik.

A pályázatokat a Tudományos Dékánhelyettes Úrnak címezve a palyazatok@aok.pte.hu email címre szükséges pdf formátumban beküldeni. További információ kérhető Dr. Bognár Rita pályázati koordinátortól (rita.bognar@aok.pte.hu, tel.: 36076) az ÁOK Pályázati és Innovációs Irodán.

Dokumentum(ok)

  • Kutatási Alap (ÁOK-KA) pályázati felhívás

    .pdf

    download