Bolyai Ösztöndíjasok előadása

2013. október 24.

2013. október 31, 16.00 óra, PAB

MEGHÍVÓ

A Magyar Tudományos Akadémia

Pécsi Területi Bizottság elnöke

tisztelettel meghívja Önt a

2013. október 31-én (csütörtök) 16.00 órakor

kezdődő Bolyai Ösztöndíjasok előadására

 

Előadók

Kiss Péter                 PTE ÁOK

„Perinatális agykárosodások vizsgálata és kivédésének lehetőségei állatkísérletes modellekben”

A születést közvetlenül megelőző és azt követő időszak (perinatális kor) alapvető fontosságú. Ha ebben az életkorban károsodás következik be, annak hatásait a fiatal idegrendszer még nagymértékben kompenzálni, kijavítani képes, de ha ez a regenerációs képesség nem elégséges, akkor a károsodások a felnőtt élet minőségét is nagymértékben rontani fogják. Nagyon fontos állatkísérletesen vizsgálni a különféle károsodások hatásmechanizmusait és korai tüneteit, mely segítségével korai diagnózishoz juthatunk, és megjósolhatóak az esetleges maradandó elváltozások, azok mértéke. Szintén fontos mindazon hatások vizsgálata, melyek a fiatal idegrendszer regenerációs képességeit javíthatják, vagy ellenkezőleg, csökkenthetik, hogy a korai károsodások hatásait mérsékelni, javítani lehessen. Bólyai ösztöndíjamat ennek a fontos, az alapkutatás és a klinikai medicina (szülészet és az újszülött és gyermekgyógyászat) szempontjából is kiemelkedő jelentőségű téma kutatására nyertem el. Előadásomban elsősorban a téma jelentőségét és az alkalmazott módszereket kívánom bemutatni.

 

 

Kovács Erika                       PTE ÁJK

 

Az „ideiglenesen” külföldön munkát végző munkavállalók helyzete

 

Kutatási projektem a munkavállalók határon átnyúló mozgásával foglalkozik és ennek a jelenségnek a szociális és gazdasági hatások figyelembe vételével történő optimális európai és magyar szabályozására vonatkozóan igyekszik javaslatokat kidolgozni. Az európai jog a munkavállalók határon átnyúló mozgásának alapvetően két formáját különbözteti meg. Elsőként említendők azok a személyek, akik önállóan, a munkavállalási célú szabad mozgás alapszabadságával élve végeznek munkát másik tagállamban. A második kategóriába tartoznak azok a munkavállalók, akiket a munkáltató a határon átnyúló szolgáltatásnyújtás keretében ideiglenesen egy másik államban történő munkavégzésre kötelez. Ők a kirendelt munkavállalók, akiket másodrangú munkavállalónak is szoktak nevezni, hiszen gyakran a velük egy üzemben, azonos munkát végző munkavállalókhoz képest rosszabb munkakörülmények között dolgoznak. Az előadás a kirendelt munkavállalók helyzetével foglalkozik és azt vizsgálja, hogy milyen eltérő szabályok alkalmazandóak rájuk, mennyiben indokolt a hátrányos megkülönböztetésük és milyen visszaélések tapasztalhatók.

 

 

Boncz Imre              PTE ETK Egészségbiztosítási Intézet

„Népegészségügyi programok ellátásszervezési, gazdasági és finanszírozási vonatkozásai

 

Az egészségügy gazdasági kérdései az elmúlt egy-két évtizedben kerültek először a döntéshozók, majd az lakosság számára is elérhető és érzékelhető közelségbe. Az új egészségügyi technológiák (gyógyszerek, orvosi eszközök és berendezések, stb.) társadalombiztosítási támogatása során ma már általában kötelező feladata az orvosi hatásosság mellett a költséghatékonyság bemutatása.

Hazánkban az első egészség-gazdaságtani elemzések, amelyet társadalombiztosítási támogatási döntésnél készítettek, a szervezett lakossági emlő és méhnyakrák szűrési programok költség-hatékonyságának értékelése volt a 2000-es évek elején.

Ezen népegészségügyi programok utánkövetése és monitoringja azóta is folyamatosan zajlik. Előadásomban a szervezett lakossági mammográfiás emlőszűrési program monitoringjának eredményeit mutatom be.

 

 

 

 

 

 

Helyszín: PAB Székház (Pécs, Jurisics M. u 44.)

 

Megtisztelő jelenlétére feltétlen számítok!

Kosztolányi György
az MTA r. tagja
a PAB elnöke