Meghívó Kari Tanácsülésre

2014. március 27.

2014. április 3.

PTE/18992-2/2014 (10)

 

 

Meghívó

 

2014. április 3-án (csütörtök) 15:00 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. sz.) Tantermében tartandó

Kari Tanácsülésre.

 

 

Napirend:

 

1.    Az ÁOK 2014. évi költségvetési terve.

       Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató

 

 

2.    Dékánválasztást lebonyolító jelölő Bizottság tagjainak megválasztása.

       Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

 

                      

3.    Záróvizsga Bizottsági Elnökök megválasztása.

       Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

 

4.    Bejelentések.

 

 

 

Az 1. sz. napirendi pont anyaga a www.aok.pte.hu oldalon tekinthető meg 2014. március 31-től.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 

Pécs, 2014. március 27.

 

 

Üdvözlettel:

 

 

 

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható