Meghívó Kari Tanácsülésre

2014. június 4.

PTE/31780-2/2014 (10)

 

Meghívó

 

A Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Tanácsának

2014. június 12-én (csütörtökön) 15.00 órakor

az Orvostudományi Kar Központi Épületének Dr. Flerkó Béla (IV. számú) tantermében tartandó ülésére.

 

 

Dékáni megbízás átadása.

Dr. Bódis József rektor

Napirend:

 

1.     Pro Facultate Medicinae kitüntetésekre történő felterjesztés.

        Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

2.     Igazgatói pályázatok véleményezése.

        Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

3.     Rector emeritus címre történő felterjesztés.

        Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

4.     Egyetemi magántanári cím adományozása.

        Előadó: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

 

5.    Címzetes egyetemi docens cím adományozása.

       Előadó: Dr. Pintér Erika egyetemi tanár

 

6.   Tanulmányi és Vizsgaszabályzat módosítása.

      Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

 

7.   A PTE ÁOK 2014/2015. tanév kurrikulumának elfogadása.

      Előadó: Dr. Czirják László a Kurrikulum Bizottság elnöke

 

8.   Transzfúziológiai nem önálló Tanszék létesítése.

      Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

 

9.   Bejelentések.

 

A 2., 6. és 7. sz. napirendi pontok anyaga 2014. június 6-tól a www.aok.pte.hu honlapon és az Orvoskari Könyvtárban tekinthető meg.

 

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

 

 

Pécs, 2014. június 4.

 

Üdvözlettel:

 

Dr. Miseta Attila s.k.

dékán


 

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható