Meghívó Igazgatói Értekezletre

2014. december 3.

2014. december 9-én (kedden) 15 órakor

     

        PTE/53086 -1/2014 (10)

M e g h í v ó

2014. december 9-én (kedden) 15 órakor az Általános Orvostudományi Kar

Tanácstermében tartandó összevont

Igazgatói Értekezletre és Klinikai Központ Tanácsülésre.

 

Napirend:

1. A PTE feladatai és lehetőségei a magyar egészségügy átalakulásában.
Előadó: Dr. Imre László GYEMSZI főigazgató-helyettes

2. Dékánhelyettesi pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

3. Egyetemi tanári pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

4. Egyetemi docensi pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

5. Szervezeti egységvezetői pályázatok véleményezése.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

6. Egyetemi magántanári cím adományozása.
Előadó: Dr. Battyáni István egyetemi docens

7. Doktori és Habilitációs Tanács elnökének megválasztása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

8. A TDK Tanács elnökének megválasztása.
Előadó: Dr. Miseta Attila dékán

9. A 2015/2016-os költségtérítési díjak.
Előadó: Porvay Péter gazdasági igazgató

10. A 2014/2015. tanév időbeosztásának módosítása.
Előadó: Dr. Czopf László dékánhelyettes

11. Nem önálló tanszékek létesítése az I.sz. Belgyógyászati Klinikán.
Előadó: Dr. Tóth Kálmán egyetemi tanár

12. Javaslat az ÁOK sportlétesítmények fejlesztésének koncepciójára.
Előadó: Téczely Tamás igazgató

13. Külső szakképzőhelyi akkreditáció.
Előadó: Dr. Ertl Tibor dékánhelyettes

14. Javaslat a Klinikai Központ SzMSz módosítására.
Előadó: Dr. Decsi Tamás főigazgató

15. A KK Etikai Bizottság megválasztása.
Előadó: Dr. Decsi Tamás főigazgató

16. A Klinikai Központ gazdálkodásának időszerű kérdései.
Előadó: Dr. Ivády Vilmos gazdálkodási főigazgató helyettes

17. Infokommunikációs eszközök jogosulatlan használata.
Előadó: Dr. Románcz Erzsébet jogtanácsos

18. Bejelentések.

A 2., 3., 4., 5., 9., 10. és 12. napirendi pontok anyaga a http://aok.pte.hu/hu/hirek/hir/6815  oldalon 2014. december 4-től tekinthető meg.
A 14. napirendi pont anyaga a későbbiekben kerül kiküldésre.

A napirend fontosságára való tekintettel kérem, hogy az ülésen megjelenni szíveskedjék.

      

Pécs, 2014. december 2.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila sk.

Dr. Decsi Tamás sk.

dékán

főigazgató