Meghívó KK Tanácsülésre

2015. március 11.

2015, március 17, 14.00

  M E G H Í V Ó

 

a Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központja által szervezett

2015. március 17-én (kedden) 1400 órakor kezdődő

Klinikai Központ Tanácsülésre

 

 

Az ülés helyszíne:               PTE ÁOK Dékáni Tanácsterem

                                                (7624 Pécs, Szigeti út 12. I. em.)

 

Napirendi pontok:

           1./      Tájékoztató a kancellári rendszer bevezetése kapcsán várható szervezeti változásokról

előterjesztő: Kresák Gergely

2./      Tájékoztató a 2015. évi gazdasági terv előkészítéséről

előterjesztő: dr. Ivády Vilmos

3./      Tájékoztató az egészségügy napirenden lévő átalakulásának helyzetéről

            előterjesztő: dr. Decsi Tamás

4./      Egyebek

 

A napirendi pontok jelentőségére tekintettel megtisztelő részvételére feltétlenül számítok.

 

Tisztelettel:

dr. Decsi Tamás sk.

egyetemi tanár, főigazgató