Köszönetnyilvánítás a jubileumi Pilaszanovich Imre Emlékelőadás szervezéséért

2015. május 5.

Köszönet

 

 

A Tudományos Szakosztály tavaszi ülésén került sor a XXV. – jubileumi – Pilaszanovich Imre Emlékelőadásra és a hozzá kapcsolódó prezentációra.

A rendkívül sikeres és magas szakmai színvonalú rendezvényre a hazai gyermeksebész kiválóságok mellett a külföldi szaktekintélyek nemcsak Európából, hanem a világ szinte valamennyi részéből érkeztek az elmúlt évek során vendégprofesszori előadásra. A nagy érdeklődésre számot tartó bemutató műtétekkel hozzájárultak a jövő gyermeksebész generációinak szakmai tudásának elmélyítéséhez.

Ezt a gigantikus szervező munkát Pintér András professzor úr végzi rendíthetetlen energiával,  az évtizedek során megalapozott kapcsolati tőkével, egybefogva orvosokat, egészségügyi szakdolgozókat, olyan emberi és szakmai összetartozással, mely példaértékű valamennyiünk számára.  Munkájával a múlt ápolása mellett Egyetemünknek, ezen belül is Orvoskarunknak jó hírét közvetíti a világban.

Professzor Úrnak mind Rektor úr, mind pedig a Dékáni vezetés nevében elismerésemet és hálás köszönetemet fejezem ki a Pilaszanovich Emlékülés megszervezésében nyújtott elévülhetetlen munkájáért.

 

Dr. Miseta Attila
dékán