Meghívó Igazgatói Értekezletre

2015. szeptember 29.

2015. október 6, 14.30, Dékáni Tanácsterem

Meghívó

 

a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar Igazgatói Értekezletének

2015. október 6-án (kedd) 14:30 órakor

az ÁOK Központi Épületének Tanácstermében tartandó ülésére

 

Napirend

 

1. Címzetes egyetemi tanári cím adományozása
Előterjesztő: Dr. Tornóczki Tamás egyetemi docens

2. A 2016/2017. tanévben beiratkozó hallgatók tandíjainak jóváhagyása
Előterjesztő: Dr. Czopf László oktatási dékánhelyettes

3. Javaslat a PTE Foglalkoztatási követelményrendszerének módosítására
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

4. A Családorvostani Intézet elnevezésének megváltoztatása
Előterjesztő: Dr. Balogh Sándor egyetemi docens

5. A Foglalkozás-egészségügyi és Munkahigiénés Tanszéki Csoport áthelyezése a Családorvostani Intézetbe (Alapellátási Intézetbe)
Előterjesztő: Dr. Balogh Sándor egyetemi docens

6. A Fizikális és Rehabilitációs Medicina Önálló Tanszék elnevezésének megváltoztatása
Előterjesztő: Dr. Decsi Tamás egyetemi tanár

7. Bejelentések
Előterjesztő: Dr. Miseta Attila dékán

 

Az 1. – 6. napirendi pontok anyagai beérkezést követően folyamatosan feltöltésre kerülnek a www.aok.pte.hu honlapra.

A napirend fontosságára való tekintettel megtisztelő jelenlétére feltétlenül számítunk.

 

Pécs, 2015. szeptember 28.

 

Üdvözlettel:

Dr. Miseta Attila sk.
dékán

Dokumentum(ok)

Bejelentkezés után látható